گالری عکس

لذت سی شاین

لذت سی شاین

علت‌های تمایز سی‌شاین با دیگر مجتمع‌های مسکونی

بیشتر
زندگی مدرن

زندگی مدرن

اهمیت طراحی اصولی در فضاهای داخلی سی‌شاین

بیشتر
دوستی با طبیعت

دوستی با طبیعت

الهام گرفته از طبیعت در فرم کلی و محوطه داخلی مجتمع

بیشتر