• یک طبقه حیاط دار
 • تعداد واحد 25
 • دوبلکس حیاط دار
 • تعداد واحد 20
 • یک طبقه دو خواب
 • تعداد واحد 88
 • یک طبقه سه خوابه
 • تعداد واحد 8
 • پنت هاوس یک طبقه
 • تعداد واحد 7
 • پنت هاوس دوبلکس
 • تعداد واحد 10