واحد های پنت هاوس یک طبقه

واحدهای پنت هاوس یک طبقه
در راستای کانسپت اصلی که طراحی واحدهایی بصورت ویلا-آپارتمان میباشد، واحدهای پنت هاوس با
توجه به فضای گسترده داخلی و همچنین بام سبز خود به نوعی آیینه تمام نمای ایده اصلی محسوب
می شوند. درهمین راستا بام های سبزبا الهام ازمحیط پیرامونی خود توانسته اند به مثابه یک حیاط مجهز
و زیبا با فضاهایی چون سایه بان، جکوزی های سرباز، کفسازی ارگانیک، نورپردازی جذاب، باکس های گل،
دیوار سبزو... برای بهره بردار خود عمل کرده و رابطه ی جدیدی را بین انسان , محیط پیرامون خود رقم
بزند.
گالری ها
نام واحد
بلـوک   بلـوک   بلـوک  
A 410 B 301 C 501
A 601 B 501 C 701
A 604 - -