واحد های پنت هاوس دوبلکس

واحدهای پنت هاوس دوبلکس
این تیپ از واحدها نیز همانند پنت هاوس های یک طبقه، بهترین گزینه برای به اجرا درآوردن ایده اصلی
طراحی مجتمع یعنی واحدهایی به صورت ویلا-آپارتمان می باشند.واحدهای پنت هاوس دوبلکس با
به رهگیری از دوسایه بان نیمه باز و سرپوشیده، باربیکوهای با فضای استفاده برای مهمانی ها، فضای
نهارخوری درمحیط باز، جکوزیهای سرباز ،نورپردازی جذاب و... در بام سبز خود میتوانند هر جمعی را
در ساخت یک دورهمی خاطره انگیز یاری برسانند.
گالری ها
نام واحد
بلـوک   بلـوک   بلـوک  
A 409 B 302 C 502
A 602 B 305 C 605
A 603 B 402 C 702
- B 502 -